Dry Tech Osuszanie budynkówenglish version english version
Baner

Pomiary wilgotności

Pomiary wilgotności pozwalają w przybliżeniu określić czas osuszania, dobrać metodę, a także zmierzyć skuteczność osuszania lub izolacji. Wykonanie pomiaru powinny zlecić osoby, które chcą mieć namacalny dowód na wilgoć w pomieszczeniach, by przedstawić go zarządcy nieruchomości, właścicielowi, spółdzielni mieszkaniowej, czy firmie ubezpieczeniowej.

Pomiary wilgotności wykonujemy metodą grawimetryczną przy pomocy wagosuszarki. Jest to międzynarodowa metoda standardowa i służy jako punkt odniesienia dla innych metod pomiarowych. Po pomiarze sporządzamy protokół.