Dry Tech Osuszanie budynkówenglish version english version
Baner

Wtórne izolacje

Wtórne izolacje wykonywane są na istniejącym już budynku w przypadku, gdy dotychczasowa izolacja przestała działać, została uszkodzona lub w ogóle jej nie ma. Ich główną zaletą jest brak konieczności odkopywania fundamentów.
Zawilgocona konstrukcja jest niebezpieczna dla samego budynku, a towarzyszące wilgoci grzyby mogą zagrażać zdrowiu przebywających w budynku osób, dlatego nie należy zwlekać z odtworzeniem izolacji. Wykonujemy wtórne izolacje poziome i pionowe, w tym iniekcję krystaliczną oraz izolacje kurtynowe.

Iniekcja krystaliczna
Izolacja pozioma jest zalecana, gdy problem stanowi podciąganie wilgoci z gruntu. Jedną z metod wykonania takiej izolacji jest iniekcja. Polega na nasączeniu pasa muru środkiem powodującym zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, dzięki temu zabezpieczeniu, ściana powyżej uszczelnionego pasa odzyskuje prawidłową wilgotność.  Aby wykonać iniekcję konieczne jest wywiercenie otworów, przez które wtłaczany będzie preparat. Wykonujemy iniekcję krystaliczną metodą ciśnieniową, w zależności od struktury muru jedno lub dwuetapowo.

Iniekcje kurtynowe 
Iniekcje kurtynowe to inna metoda wykonania wtórnej izolacji zewnętrznej. Przy tej technice iniekcja polega na wtłoczeniu przez wywiercone otwory środka, który utworzy warstwę uszczelniającą między gruntem a murem. Przy iniekcji kurtynowej dopuszczalne jest używanie jedynie preparatów, które nie wpływają negatywnie na wody gruntowe m.in. żeli akrylowych. Podczas wykonywania izolacji kurtynowych używamy materiałów i technik, które zapewniają skuteczną izolację bez względu na stopień wilgotności gruntu, porę roku i temperaturę.